Her finder du dagsorden samt referater m.m. fra censormøderne

Onsdag d. 19. august 2015 fra kl. 16 - 19
Blangstedgårdsvej 4 – Lokale L1.12
5220 Odense SØ

Dagsorden:
- Velkomst og kaffe
- Kort præsentationsrunde
- Censorformandskabet
- Om censur og bedømmelse
- Gruppearbejde om bedømmelse af skriftlig eksamensopgave
- Kort opsamling i plenum
- Pause
- Opsamling og afslutning